design

14. srpna 2011 v 17:00
 

Roxy je zpět II Roxy is back

8. září 2010 v 17:58 |  Blog, Roxy, Blog
Ahoj lidičky ^^ (Je tu vůbec někdo, kdo tenhle můj blog psanej z New Yorku vůbec čte? :D). 
Jak vám to jde zatím ve škole? Mě dobře, sedím vedle Brandy a na obědy chodíme všechny tři společně (jak jsem psala v minulém článku). A víte, na co jsem přišla? Že už mě začíná nudit ten proslov na začátku hodiny (Slibuji věrnost vlajce Spojených států amerických.. A bla bla bla :D)! Je to neskutečně otravný říkat to každý den ráno! =/ No jinak z prvního testu z občanky jsem dostala za A (to je stejný jako když dostanete 1), takže pohoda. 
A co vy a škola? ^^
alhs

TRANSLATE TO ENGLISH:

Hi guys ^ ^ (Is there anybody who psanej this my blog of New York ever read?: D).
How are you doing still in school? Me well, I'm sitting next to Brandy, and go to lunch all three together (as I wrote in my last article). And you know what I got? That was beginning to bore me one speech in early hours (I pledge allegiance to the flag of the United States .. and blah blah blah: D)! It's incredibly annoying to say it every morning!= / Well, different from the first test of a citizen, I got A (this is the same as when you get 1), so cool.
What you and school? ^ ^
alhsŠkola II School

3. září 2010 v 19:17 |  Blog, Roxy, Blog
Tak lidičky.. "První" školní den máme (skoro) všichni za sebou. 
Jak už jsem psala, chodím na Abraham Lincoln High School. Je to tam paráda! Hned první den jsme měli k obědu tacos a colu. No.. s Brandy a Michell už máme obsazenej stůl u oken. Ono je to vůbec všechno nějaký rozdělený.. Např. u jednoho stolu sedí černoši, u dalšího barbíny..atd. My jsme skupinka prostě normálních holek. No fajn, tak trochu snobů a šprtek :D Ale nevadí nám to - zatim... A co vy a váš první školní den??
PS: Kdyby to někoho zajímalo...:D Do téhle školy chodim: (Je to focený mobilem, tak se omlouvám za "kvalitu"..):
hsch
highschool

TRANSLATE TO ENGLISH:

Well folks .. "First" day at school we have (almost) all in a row.
As I wrote, I go to Abraham Lincoln High School. It's great there! The very first day we had tacos for lunch and a Coke. Well .. with Brandy and Michelle have already occupied a table near the windows. It's not all a split .. Eg. at one table sits blacks, in other Barbies, etc. .. We're just a group of normal girls. Well, okay, a bit of a snob and šprtek: D But it does not matter to us - yet ... And what about you and your first day of school?
PS: If anybody cares ...: D In this Walking in da school: (It's a mobile phone photography, so I apologize for the "quality "..):
hsch
highschool

 


Plány na dnešní den + animace z Last Song II Plans for the day + animations of the Last Song

26. srpna 2010 v 14:04 |  Blog, Roxy, Blog
Takže hned na začátek: nerada něco kopíruji z ostatních blogů, ale film Poslední píseň prostě miluju a tak jsem prostě musim dát ty úžasný animačky :)
1
2
3
4
5
6
A plány na dnešní den? Asi jenom sledování TV a blog :D
PS: Pořád jsem online ;)
XO Roxy

TRANSLATE TO ENGLISH:

So at the very beginning: I do not like something copied from other blogs, but film The Last Song I love and I just have to give you an amazing animations:)
1
2
3
4
5
6
And plans for the day? Probably just watch TV and blog: D
PS: I'm still online;)
XO Roxy

Dobrý ráno - nebo spíš poledne II Good morning - or rather noon

25. srpna 2010 v 11:22 |  Blog, Roxy, Blog
Dobré ráno,
právě jsem se vzbudila, kouknu na hodiny a ono už skoro 12 hodin! No co, tak jsem se aspoň pořádně vyspala :D Přidávám další fotku, tentokrát s tričkem DC (nebudu to řadit do rubriky MG Style, protože tam to oblečení ani tak vidět neni).
Roxy DC
MATERIAL GIRL


TRANSLATE TO ENGLISH:

Good morning,
I just woke up, look at the clock and it was nearly 12 hours! Well, at least so I really slept: D Adding another photo, this time with a DC shirt (I will sort it into MG Style section, because there's not so much clothing you can not see).
Roxy DC
MATERIAL GIRLKoláž II Collage

24. srpna 2010 v 23:36 |  Blog, Roxy, Blog
Collage
MATERIAL GIRL
Ukrutně se nudim a tak vzniklo tohle. Teď mám úplně černý vlasy - dneska jsem si je barvila :) Už jsem to docela potřebovala, ty odrosty byly děsný xD Vůbec nevim, co budu dělat zítra... Asi půjdem s partou do Central Parku jezdit na skejtu. Už mi to docela jde!:D 
PS: Budu ještě pořád online ;)
XO Roxy


TRANSLATE TO ENGLISH:

Collage
MATERIAL GIRL

Terribly bored, and so created this. Now I have completely black hair - today I have it colored:) I quite needed, they were awful odrosty xD I do not know what I'll do tomorrow ... I guess it goes to a bunch of Central Park to ride a skate. Now I'm not bad!: D
PS: I'm still online
XO Roxy

S kámoškou v kině II With a friend in the Cinema

24. srpna 2010 v 22:05 |  Blog, Roxy, Blog
Tak jsem tu znovu!:D Chci vám napsat, jak dneska bylo... Odpoledne jsme šli s kámoškou do kina na Zatmění - kdo neviděl, ať si běží pro lístky! Úžasnej film!! S kámoškou jsme totiž Twilight maniaci, tak jsme se rozhodli pro třetí díl týhle upírský ságy. A byla to fakt bomba!
A ještě něco... Dneska jsem si čistila počítač a mazala všechno nepotřebný a narazila jsem tam na fotku mojí kámošky z června :D Je to focený ve škole... PS: Nesmějte se jí!:D
friendinschool


TRANSLATE TO ENGLISH:

So here I am again!: D I want you to write, as it was today ... In the afternoon we went with a friend to the cinema to Eclipse - who could not see whether he is running for tickets! Amazing film! With a friend we have the Twilight fans, so we decided for a third of these vampire saga.And it was really a bomb! 
And another thing ... Today I cleaned the computer and anointed all unnecessary, and I ran there for a photo of my girlfriend in June: D It's a shooting at school ...PS: Do not laugh it!: D
friendinschool

Shrnutí II Summary

23. srpna 2010 v 18:03 |  Blog, Roxy, Blog
Je mi líto, že jsem vám nenapsala už dřív, jak bylo u babičky :( Ale prostě nebyl čas... Znáte to - prostě prázdniny xD Tak tu pro vás s opožděnim mám fotky jejího domu v New Jersey v městečku Old Bridge (New Jersey je kousek od New Yorku, takže to nemám zas tak daleko ;).

Pohled na dům:
View of house:
imagebam.comimagebam.com

Kuchyně:
Kitchen:
imagebam.comimagebam.com


Koupelna (na týden byla moje, ke každému pokoji patří 1 - pokoje jsou tam 3):
Bathroom (to be my week, each room includes a 1 - there are 3 rooms):
imagebam.comimagebam.com

Obývák:
Living room:
imagebam.comimagebam.com

Jídelna:
Dining room:
imagebam.com

Pokoj pro hosty (to byl můj pokoj):
Guest-room (It was my room):
imagebam.com

Krytá výřivka v přízemí:
Outdoor jacuzzi o the ground floor:
imagebam.comimagebam.com

Pracovna:
Study room:
imagebam.com

Schodiště s knihovnou:
Staircase to library:
imagebam.comimagebam.com

Kulečníková místnost (ta je dědovo - zázrak, že mě tam vůbec pustil!xD):
Billiard room (this is my grandfather - a miracle that I even started there!xD):
imagebam.comimagebam.comimagebam.com

Terasa:
Terrace:
imagebam.comimagebam.com

A pár fotek naší ulice...
A few photos of our street...
imagebam.comimagebam.comimagebam.comimagebam.comimagebam.comTRANSLATE TO ENGLISH:
I am sorry that I have not written before now as it was at grandma: (but I just did not have time ... you know it - just do xD So here for you to delay my photos of her house in New Jersey in the town of Old Bridge (New Jersey is not far from New York, so I do not so much;),.
                        

Jumper and Sweat-shirt

31. července 2010 v 19:38 |  MG Style
Jumper and Sweat-shirt II MG Style II Roxy (c)
MATERIAL GIRL
Svetr a tílko je podle mě zatraceně dobrá kombinace! A je mi jedno, že to třeba teď neni v módě! Miluju módu, ale oblíkám se podle toho, co se líbí mě, ne ostatním. Jasně, když se v módních časopisech objeví nějakej novej trend, kterej se mi líbí, koupim si to. Ale když se mi to nelíbí? - Proč si to kupovat!
Co si myslíte vy o mém modelu a jak na vás zapůsobil? Pište! 

TRANSLATE TO ENGLISH:

Jumper and Sweat-shirt II MG Style II Roxy (c)
MATERIAL GIRL
Sweater vest, and I think is a damn good combination! And I do not care that it should not now in vogue! I love fashion, but oblíkám according to what pleases me, not others. Sure, when the fashion magazines appear some kind of trend a new one who's really like, I buy it. But when I do not like? - Why did you buy it!
What do you think about my model and how you impressed? Write!

31.7.2010 II 31th July

31. července 2010 v 18:37 |  Blog, Roxy, Blog
Tak jsem se rozhodla že vám popíšu dnešní den.. Jelikož jsem blog založila dneska odpoledne, tak jsem měla spoustu času. Byli jsme s mojí nejlepší kámoškou v Burger Kingu - no, na čem jinym než na burgeru :D Když jsme se přistěhovali, tak jsem doma zašla na burger maximálně jednou za měsíc a teď na něj chodim skoro každej den :D Asi jsem se zkazila od těch američanů :D I doma jsme si zvykli moc nevařit.. Spíš si radši objednáme pizzu nebo zajdem na fastfood. A i do školy tu chodim radši :D Jsme tu super parta.
Tak já mizim ..:) Těšte se na extra dávku módy a inspirace!
XO Roxy - MATERIAL GIRL
MATERIAL GIRL

TRANSLATE TO ENGLISH:

So I decided that I will describe to you today .. Since I founded the blog this afternoon, so I had plenty of time. We were with my best friend at Burger King - Well, what else than the burger: D When we moved here, so I went home on the burger only once a month and now it almost every day Walking in da: D I guess I was spoiled by most Americans: DI at home we have come too nevařit .. Rather, you can order pizza, or rather we go to fast food. And the school's Walking in da better: D We are great friends.
So I'm off ..:) Enjoy the extra dose of fashion and inspiration!
XO Roxy - MATERIAL GIRL
MATERIAL GIRL

Kam dál