Červenec 2010

Jumper and Sweat-shirt

31. července 2010 v 19:38 MG Style
Jumper and Sweat-shirt II MG Style II Roxy (c)
MATERIAL GIRL
Svetr a tílko je podle mě zatraceně dobrá kombinace! A je mi jedno, že to třeba teď neni v módě! Miluju módu, ale oblíkám se podle toho, co se líbí mě, ne ostatním. Jasně, když se v módních časopisech objeví nějakej novej trend, kterej se mi líbí, koupim si to. Ale když se mi to nelíbí? - Proč si to kupovat!
Co si myslíte vy o mém modelu a jak na vás zapůsobil? Pište! 

TRANSLATE TO ENGLISH:

Jumper and Sweat-shirt II MG Style II Roxy (c)
MATERIAL GIRL
Sweater vest, and I think is a damn good combination! And I do not care that it should not now in vogue! I love fashion, but oblíkám according to what pleases me, not others. Sure, when the fashion magazines appear some kind of trend a new one who's really like, I buy it. But when I do not like? - Why did you buy it!
What do you think about my model and how you impressed? Write!

31.7.2010 II 31th July

31. července 2010 v 18:37 Blog, Roxy, Blog
Tak jsem se rozhodla že vám popíšu dnešní den.. Jelikož jsem blog založila dneska odpoledne, tak jsem měla spoustu času. Byli jsme s mojí nejlepší kámoškou v Burger Kingu - no, na čem jinym než na burgeru :D Když jsme se přistěhovali, tak jsem doma zašla na burger maximálně jednou za měsíc a teď na něj chodim skoro každej den :D Asi jsem se zkazila od těch američanů :D I doma jsme si zvykli moc nevařit.. Spíš si radši objednáme pizzu nebo zajdem na fastfood. A i do školy tu chodim radši :D Jsme tu super parta.
Tak já mizim ..:) Těšte se na extra dávku módy a inspirace!
XO Roxy - MATERIAL GIRL
MATERIAL GIRL

TRANSLATE TO ENGLISH:

So I decided that I will describe to you today .. Since I founded the blog this afternoon, so I had plenty of time. We were with my best friend at Burger King - Well, what else than the burger: D When we moved here, so I went home on the burger only once a month and now it almost every day Walking in da: D I guess I was spoiled by most Americans: DI at home we have come too nevařit .. Rather, you can order pizza, or rather we go to fast food. And the school's Walking in da better: D We are great friends.
So I'm off ..:) Enjoy the extra dose of fashion and inspiration!
XO Roxy - MATERIAL GIRL
MATERIAL GIRL

Poznejte Roxy II Meet Roxy

31. července 2010 v 17:44 Blog, Roxy, Blog
Nazdar lidi! Vítejte na mém prvním blogu o módě a o mém životě v Brooklynu.
Narodila jsem se v České republice, ale když mi bylo 10, přestěhovali jsme se s mojí rodinou do New Yorku (Brooklyn). Teď je mi 15 a chodím tu na Abraham Lincoln High School. Je tu úplně jiná střední škola než v Česku. České střední školy znám z vyprávění mých kamarádů, kteří tam chodí. Ale hlavně vím, že už bych se nechtěla vrátit zpátky. Mám tady spoustu kámošů a už jsem si tu prostě za těch 5 let zvykla.
Nejradši chodím s mamkou a s přáteli nakupovat do obchodů na Manhattanu. Miluju to tam! Mají tam snad ty nejlepší hadříky co znám! A jinak patří mezi moje záliby baseball, kámoši, rodina, domácí mazlíčci, fastfood, nákupy a hlavně - MÓDA! A taky jsem měla to štěstí a narodila jsem se do bohaté rodiny. Nejsme nejbohatší - to ne, nebydlíme ve vile, nemáme Mercedes ani nic podobnýho. Ale nemusíme moc šetřit a přesto, že nebydlíme ve vile, máme pěkně zařízený dům (někdy vám ukážu fotky).
Takže čtěte dál můj blog a určitě tu najdete spoustu zajímavých informací hlavně co se týká módy. A pak taky zápisky z mého života v NYC.
XO Roxy

TRANSLATE TO ENGLISH:

Hey guys! Welcome to my first blog about fashion and my life in Brooklyn.
I was born in the Czech Republic, but when I was 10, we moved with my family to New York (Brooklyn). Now I'm 15 and I go there at Abraham Lincoln High School. There's a completely different high school than in the Czech Republic. Czech high school known for telling my friends who go there. But mostly I know that I would not want to go back. I've got a lot of my friends and I have here just for those 5 years, become accustomed.
He wanted to go with mum and friends to shop in stores in Manhattan. I love it there! They have perhaps the best cloths I know! And the other one of my hobbies baseball, friends, family, pets, fast food, shopping and most importantly - FASHION! And I was lucky and I was born into a wealthy family. We are not the richest - no, I do not live in the villa, we have no Mercedes or anything like that. But do not save much and even though they do not live in the villa, we are nicely furnished home (sometimes I'll show you pictures).
So keep reading my blog and there certainly has lots of interesting information, especially with regard to fashion. And then, too scraps from my life in NYC.
XO Roxy


About

31. července 2010 v 16:02
about