Září 2010

Roxy je zpět II Roxy is back

8. září 2010 v 17:58 Blog, Roxy, Blog
Ahoj lidičky ^^ (Je tu vůbec někdo, kdo tenhle můj blog psanej z New Yorku vůbec čte? :D). 
Jak vám to jde zatím ve škole? Mě dobře, sedím vedle Brandy a na obědy chodíme všechny tři společně (jak jsem psala v minulém článku). A víte, na co jsem přišla? Že už mě začíná nudit ten proslov na začátku hodiny (Slibuji věrnost vlajce Spojených států amerických.. A bla bla bla :D)! Je to neskutečně otravný říkat to každý den ráno! =/ No jinak z prvního testu z občanky jsem dostala za A (to je stejný jako když dostanete 1), takže pohoda. 
A co vy a škola? ^^
alhs

TRANSLATE TO ENGLISH:

Hi guys ^ ^ (Is there anybody who psanej this my blog of New York ever read?: D).
How are you doing still in school? Me well, I'm sitting next to Brandy, and go to lunch all three together (as I wrote in my last article). And you know what I got? That was beginning to bore me one speech in early hours (I pledge allegiance to the flag of the United States .. and blah blah blah: D)! It's incredibly annoying to say it every morning!= / Well, different from the first test of a citizen, I got A (this is the same as when you get 1), so cool.
What you and school? ^ ^
alhsŠkola II School

3. září 2010 v 19:17 Blog, Roxy, Blog
Tak lidičky.. "První" školní den máme (skoro) všichni za sebou. 
Jak už jsem psala, chodím na Abraham Lincoln High School. Je to tam paráda! Hned první den jsme měli k obědu tacos a colu. No.. s Brandy a Michell už máme obsazenej stůl u oken. Ono je to vůbec všechno nějaký rozdělený.. Např. u jednoho stolu sedí černoši, u dalšího barbíny..atd. My jsme skupinka prostě normálních holek. No fajn, tak trochu snobů a šprtek :D Ale nevadí nám to - zatim... A co vy a váš první školní den??
PS: Kdyby to někoho zajímalo...:D Do téhle školy chodim: (Je to focený mobilem, tak se omlouvám za "kvalitu"..):
hsch
highschool

TRANSLATE TO ENGLISH:

Well folks .. "First" day at school we have (almost) all in a row.
As I wrote, I go to Abraham Lincoln High School. It's great there! The very first day we had tacos for lunch and a Coke. Well .. with Brandy and Michelle have already occupied a table near the windows. It's not all a split .. Eg. at one table sits blacks, in other Barbies, etc. .. We're just a group of normal girls. Well, okay, a bit of a snob and šprtek: D But it does not matter to us - yet ... And what about you and your first day of school?
PS: If anybody cares ...: D In this Walking in da school: (It's a mobile phone photography, so I apologize for the "quality "..):
hsch
highschool