Blog, Roxy, Blog

Roxy je zpět II Roxy is back

8. září 2010 v 17:58
Ahoj lidičky ^^ (Je tu vůbec někdo, kdo tenhle můj blog psanej z New Yorku vůbec čte? :D). 
Jak vám to jde zatím ve škole? Mě dobře, sedím vedle Brandy a na obědy chodíme všechny tři společně (jak jsem psala v minulém článku). A víte, na co jsem přišla? Že už mě začíná nudit ten proslov na začátku hodiny (Slibuji věrnost vlajce Spojených států amerických.. A bla bla bla :D)! Je to neskutečně otravný říkat to každý den ráno! =/ No jinak z prvního testu z občanky jsem dostala za A (to je stejný jako když dostanete 1), takže pohoda. 
A co vy a škola? ^^
alhs

TRANSLATE TO ENGLISH:

Hi guys ^ ^ (Is there anybody who psanej this my blog of New York ever read?: D).
How are you doing still in school? Me well, I'm sitting next to Brandy, and go to lunch all three together (as I wrote in my last article). And you know what I got? That was beginning to bore me one speech in early hours (I pledge allegiance to the flag of the United States .. and blah blah blah: D)! It's incredibly annoying to say it every morning!= / Well, different from the first test of a citizen, I got A (this is the same as when you get 1), so cool.
What you and school? ^ ^
alhs


Škola II School

3. září 2010 v 19:17
Tak lidičky.. "První" školní den máme (skoro) všichni za sebou. 
Jak už jsem psala, chodím na Abraham Lincoln High School. Je to tam paráda! Hned první den jsme měli k obědu tacos a colu. No.. s Brandy a Michell už máme obsazenej stůl u oken. Ono je to vůbec všechno nějaký rozdělený.. Např. u jednoho stolu sedí černoši, u dalšího barbíny..atd. My jsme skupinka prostě normálních holek. No fajn, tak trochu snobů a šprtek :D Ale nevadí nám to - zatim... A co vy a váš první školní den??
PS: Kdyby to někoho zajímalo...:D Do téhle školy chodim: (Je to focený mobilem, tak se omlouvám za "kvalitu"..):
hsch
highschool

TRANSLATE TO ENGLISH:

Well folks .. "First" day at school we have (almost) all in a row.
As I wrote, I go to Abraham Lincoln High School. It's great there! The very first day we had tacos for lunch and a Coke. Well .. with Brandy and Michelle have already occupied a table near the windows. It's not all a split .. Eg. at one table sits blacks, in other Barbies, etc. .. We're just a group of normal girls. Well, okay, a bit of a snob and šprtek: D But it does not matter to us - yet ... And what about you and your first day of school?
PS: If anybody cares ...: D In this Walking in da school: (It's a mobile phone photography, so I apologize for the "quality "..):
hsch
highschool

Plány na dnešní den + animace z Last Song II Plans for the day + animations of the Last Song

26. srpna 2010 v 14:04
Takže hned na začátek: nerada něco kopíruji z ostatních blogů, ale film Poslední píseň prostě miluju a tak jsem prostě musim dát ty úžasný animačky :)
1
2
3
4
5
6
A plány na dnešní den? Asi jenom sledování TV a blog :D
PS: Pořád jsem online ;)
XO Roxy

TRANSLATE TO ENGLISH:

So at the very beginning: I do not like something copied from other blogs, but film The Last Song I love and I just have to give you an amazing animations:)
1
2
3
4
5
6
And plans for the day? Probably just watch TV and blog: D
PS: I'm still online;)
XO Roxy

Dobrý ráno - nebo spíš poledne II Good morning - or rather noon

25. srpna 2010 v 11:22
Dobré ráno,
právě jsem se vzbudila, kouknu na hodiny a ono už skoro 12 hodin! No co, tak jsem se aspoň pořádně vyspala :D Přidávám další fotku, tentokrát s tričkem DC (nebudu to řadit do rubriky MG Style, protože tam to oblečení ani tak vidět neni).
Roxy DC
MATERIAL GIRL


TRANSLATE TO ENGLISH:

Good morning,
I just woke up, look at the clock and it was nearly 12 hours! Well, at least so I really slept: D Adding another photo, this time with a DC shirt (I will sort it into MG Style section, because there's not so much clothing you can not see).
Roxy DC
MATERIAL GIRL


Koláž II Collage

24. srpna 2010 v 23:36
Collage
MATERIAL GIRL
Ukrutně se nudim a tak vzniklo tohle. Teď mám úplně černý vlasy - dneska jsem si je barvila :) Už jsem to docela potřebovala, ty odrosty byly děsný xD Vůbec nevim, co budu dělat zítra... Asi půjdem s partou do Central Parku jezdit na skejtu. Už mi to docela jde!:D 
PS: Budu ještě pořád online ;)
XO Roxy


TRANSLATE TO ENGLISH:

Collage
MATERIAL GIRL

Terribly bored, and so created this. Now I have completely black hair - today I have it colored:) I quite needed, they were awful odrosty xD I do not know what I'll do tomorrow ... I guess it goes to a bunch of Central Park to ride a skate. Now I'm not bad!: D
PS: I'm still online
XO Roxy

S kámoškou v kině II With a friend in the Cinema

24. srpna 2010 v 22:05
Tak jsem tu znovu!:D Chci vám napsat, jak dneska bylo... Odpoledne jsme šli s kámoškou do kina na Zatmění - kdo neviděl, ať si běží pro lístky! Úžasnej film!! S kámoškou jsme totiž Twilight maniaci, tak jsme se rozhodli pro třetí díl týhle upírský ságy. A byla to fakt bomba!
A ještě něco... Dneska jsem si čistila počítač a mazala všechno nepotřebný a narazila jsem tam na fotku mojí kámošky z června :D Je to focený ve škole... PS: Nesmějte se jí!:D
friendinschool


TRANSLATE TO ENGLISH:

So here I am again!: D I want you to write, as it was today ... In the afternoon we went with a friend to the cinema to Eclipse - who could not see whether he is running for tickets! Amazing film! With a friend we have the Twilight fans, so we decided for a third of these vampire saga.And it was really a bomb! 
And another thing ... Today I cleaned the computer and anointed all unnecessary, and I ran there for a photo of my girlfriend in June: D It's a shooting at school ...PS: Do not laugh it!: D
friendinschool

Shrnutí II Summary

23. srpna 2010 v 18:03
Je mi líto, že jsem vám nenapsala už dřív, jak bylo u babičky :( Ale prostě nebyl čas... Znáte to - prostě prázdniny xD Tak tu pro vás s opožděnim mám fotky jejího domu v New Jersey v městečku Old Bridge (New Jersey je kousek od New Yorku, takže to nemám zas tak daleko ;).

Pohled na dům:
View of house:
imagebam.comimagebam.com

Kuchyně:
Kitchen:
imagebam.comimagebam.com


Koupelna (na týden byla moje, ke každému pokoji patří 1 - pokoje jsou tam 3):
Bathroom (to be my week, each room includes a 1 - there are 3 rooms):
imagebam.comimagebam.com

Obývák:
Living room:
imagebam.comimagebam.com

Jídelna:
Dining room:
imagebam.com

Pokoj pro hosty (to byl můj pokoj):
Guest-room (It was my room):
imagebam.com

Krytá výřivka v přízemí:
Outdoor jacuzzi o the ground floor:
imagebam.comimagebam.com

Pracovna:
Study room:
imagebam.com

Schodiště s knihovnou:
Staircase to library:
imagebam.comimagebam.com

Kulečníková místnost (ta je dědovo - zázrak, že mě tam vůbec pustil!xD):
Billiard room (this is my grandfather - a miracle that I even started there!xD):
imagebam.comimagebam.comimagebam.com

Terasa:
Terrace:
imagebam.comimagebam.com

A pár fotek naší ulice...
A few photos of our street...
imagebam.comimagebam.comimagebam.comimagebam.comimagebam.comTRANSLATE TO ENGLISH:
I am sorry that I have not written before now as it was at grandma: (but I just did not have time ... you know it - just do xD So here for you to delay my photos of her house in New Jersey in the town of Old Bridge (New Jersey is not far from New York, so I do not so much;),.
                        

31.7.2010 II 31th July

31. července 2010 v 18:37
Tak jsem se rozhodla že vám popíšu dnešní den.. Jelikož jsem blog založila dneska odpoledne, tak jsem měla spoustu času. Byli jsme s mojí nejlepší kámoškou v Burger Kingu - no, na čem jinym než na burgeru :D Když jsme se přistěhovali, tak jsem doma zašla na burger maximálně jednou za měsíc a teď na něj chodim skoro každej den :D Asi jsem se zkazila od těch američanů :D I doma jsme si zvykli moc nevařit.. Spíš si radši objednáme pizzu nebo zajdem na fastfood. A i do školy tu chodim radši :D Jsme tu super parta.
Tak já mizim ..:) Těšte se na extra dávku módy a inspirace!
XO Roxy - MATERIAL GIRL
MATERIAL GIRL

TRANSLATE TO ENGLISH:

So I decided that I will describe to you today .. Since I founded the blog this afternoon, so I had plenty of time. We were with my best friend at Burger King - Well, what else than the burger: D When we moved here, so I went home on the burger only once a month and now it almost every day Walking in da: D I guess I was spoiled by most Americans: DI at home we have come too nevařit .. Rather, you can order pizza, or rather we go to fast food. And the school's Walking in da better: D We are great friends.
So I'm off ..:) Enjoy the extra dose of fashion and inspiration!
XO Roxy - MATERIAL GIRL
MATERIAL GIRL

Poznejte Roxy II Meet Roxy

31. července 2010 v 17:44
Nazdar lidi! Vítejte na mém prvním blogu o módě a o mém životě v Brooklynu.
Narodila jsem se v České republice, ale když mi bylo 10, přestěhovali jsme se s mojí rodinou do New Yorku (Brooklyn). Teď je mi 15 a chodím tu na Abraham Lincoln High School. Je tu úplně jiná střední škola než v Česku. České střední školy znám z vyprávění mých kamarádů, kteří tam chodí. Ale hlavně vím, že už bych se nechtěla vrátit zpátky. Mám tady spoustu kámošů a už jsem si tu prostě za těch 5 let zvykla.
Nejradši chodím s mamkou a s přáteli nakupovat do obchodů na Manhattanu. Miluju to tam! Mají tam snad ty nejlepší hadříky co znám! A jinak patří mezi moje záliby baseball, kámoši, rodina, domácí mazlíčci, fastfood, nákupy a hlavně - MÓDA! A taky jsem měla to štěstí a narodila jsem se do bohaté rodiny. Nejsme nejbohatší - to ne, nebydlíme ve vile, nemáme Mercedes ani nic podobnýho. Ale nemusíme moc šetřit a přesto, že nebydlíme ve vile, máme pěkně zařízený dům (někdy vám ukážu fotky).
Takže čtěte dál můj blog a určitě tu najdete spoustu zajímavých informací hlavně co se týká módy. A pak taky zápisky z mého života v NYC.
XO Roxy

TRANSLATE TO ENGLISH:

Hey guys! Welcome to my first blog about fashion and my life in Brooklyn.
I was born in the Czech Republic, but when I was 10, we moved with my family to New York (Brooklyn). Now I'm 15 and I go there at Abraham Lincoln High School. There's a completely different high school than in the Czech Republic. Czech high school known for telling my friends who go there. But mostly I know that I would not want to go back. I've got a lot of my friends and I have here just for those 5 years, become accustomed.
He wanted to go with mum and friends to shop in stores in Manhattan. I love it there! They have perhaps the best cloths I know! And the other one of my hobbies baseball, friends, family, pets, fast food, shopping and most importantly - FASHION! And I was lucky and I was born into a wealthy family. We are not the richest - no, I do not live in the villa, we have no Mercedes or anything like that. But do not save much and even though they do not live in the villa, we are nicely furnished home (sometimes I'll show you pictures).
So keep reading my blog and there certainly has lots of interesting information, especially with regard to fashion. And then, too scraps from my life in NYC.
XO Roxy
 
 

Reklama